Den moderna skyddsmasken ?>

Den moderna skyddsmasken

Andningskydd är en för företaget Sundström Safety viktig del av livet. De gör en modern variant av skyddsmask och företaget är i år med på mässan arbetsskyddsmässan i Düsseldorf och presenterar SR 700 som är en partikelfilterfläkt av lätt och liten variant som är speciellt framtagen för arbete med hälsofarliga, skadliga partiklar där stora krav på goda skyddsegenskaper är ett krav.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *